Marianne Søby

Min baggrund:

Jeg er elsker at være ude og finder ro ved at være i naturen.
Gennem det meste af mit liv, har jeg foruden naturen brugt yoga, meditation og de senere år tai-chi og qigong, som en hjælp til at holde en god balance i livet.

Min uddannelse:

I 1987 uddannet sygeplejerske.
I 2004 uddannet dynamisk psykoterapeut et (5-årigt forløb) ved et dansk akkrediteret institut (UPS). Derefter har jeg arbejdet som selvstændig psykoterapeut, hvilket jeg stadig gør.
Fra 2005-2010: international uddannelse i Intensiv dynamisk korttids terapi (ISTDP), som er en videnskabelig, psykoterapeutisk metode udarbejdet af professor i psykiatri Dr. Davanloo.  Uddannelsen har jeg taget dels i Canada og i dels i Danmark, og dermed specialiseret mig til behandling i feltet med blandt andet stress og depression.

I en længere årrække har jeg arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, som konsulent i en autoriseret arbejdsmiljø- virksomhed. Mit fokus er trivsel, samarbejde og kommunikation.

Vestkystvandring:

Bag Vestkystvandring er der et netværk af engagerede mennesker, som indimellem deltager på turene og hjælper med praktiske opgaver.